Kontakt

Partner wiodący
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”
ul. Świętopełka 10
89-620 Chojnice
tel. +48 52 396 44 44
pedagogika@pomeraniachojnice.pl
www.pomeraniachojnice.pl

Partner krajowy
Elektroszkolenia sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
redakcja@edufakty.pl
+48 22 487 17 30
www.edufakty.pl

Partner zagraniczny
Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok, Slovakia
info@ku.sk
tel.: +421 44 430 46 93
www.ku.sk